कोबी फ्लॉवर पोहे | Kobi Flower Pohe

Kobi Flower Pohe in English वेळ :   १५ मिनिटे , २ व्यक्तीन साठी. साहित्य : १)दगड़ी  पोहे २ वाट्या  २)१/२ वाटी बारीक चिरलेली कोबी फ...

कॉर्न पोहे | Corn Pohe

कॉर्न पोहे ( Corn Pohe )   वेळ :   १५ मिनिटे , २ व्यक्तीन साठी. साहित्य : १)दगड़ी  पोहे २ वाट्या  २)१वाटी पिवळे कॉर्न्स (मक्याचे...

मालवणी काजू पोहे |Malvani Kaju Pohe

Malvani Kaju Pohe in English वेळ   :   १५   मिनिटे  ,  २   व्यक्तीनसाठी . साहित्य  : १ ) दगड़ी    पोहे   २   वाट्या   २ ) २   ...

वांगी पोहे | Vangi Pohe

Vangi Pohe in English वेळ  : २०   मिनिटे  ,  २   व्यक्तीनसाठी . साहित्य  : १ ) दगड़ी    पोहे   २   वाट्या २ ) २छोट्य...

मिश्र भाजीचे पोहे | Mishra Bhajiche Pohe

Mishra Bhajiche Pohe in English वेळ :    १५ मिनिटे , २ व्यक्तीन साठी साहित्य  : १ ) दगड़ी    पोहे   २   वाट्या   २ )१वाटी मिश्र भा...

मालवणी गोडे पोहे | Malvani Gode Pohe

Malvani  Gode  Pohe in English   वेळ  :   १० मिनिटे ,  २   व्यक्तीनसाठी . साहित्य  : १ )नायलॉन पातळ    पोहे   २   वाट्या   २ ) ...

मालवणी कांदे पोहे | Malvani Kande Pohe

Malvani  Kanda  Poha in English   वेळ :   २०मिनिटे , २ व्यक्तीन साठी. साहित्य : १)दगड़ी  पोहे २ वाट्या  २)२ कांदे ३)२ छोट...

मालवणी दुध पोहे | Malvani Dudh Pohe

Dudh Pohe in English  वेळ :   १० मिनिटे , २ व्यक्तीन साठी. साहित्य : १)दगड़ी  पोहे २ वाट्या  २)२ छोटे चमचे साखर  ३)१ कप दुध  ४)...

मालवणी नारळी पोहे | Malvani Narali Pohe

मालवणी नारळी  पोहे ( Malvani Narali Pohe ) वेळ :   १५ मिनिटे , २ व्यक्तीनसाठी. साहित्य : १)दगड़ी  पोहे २ वाटया  २)२ वाटया खवलेल...

Follow Us

Total Pageviews

Popular

Recent

Comments

Like us on Facebook

archive